Mijn rijbewijs is ingevorderd. (Wanneer) krijg ik het terug?

Wanneer u de Wegenverkeerswet overtreedt, bijvoorbeeld doordat u de maximum snelheid hebt overschreden of omdat u onder invloed van alcohol hebt gereden, kan de politie het rijbewijs invorderen.

Het rijbewijs wordt na invordering doorgestuurd naar het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie). De Officier van Justitie die daar werkzaam is, bepaalt binnen 10 dagen of het rijbewijs aan u wordt geretourneerd of niet. Als u na 10 dagen niets heeft vernomen van het CVOM, dan dient uw rijbewijs van rechtswege te worden teruggegeven.

Het kan zijn dat u een brief krijgt van het CVOM dat uw rijbewijs voor een bepaalde periode ingevorderd blijft en u dus geen motorvoertuig mag besturen. De advocaten bij Kennemer Advocaten kunnen dan namens u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Op deze manier proberen wij uw rijbewijs veel eerder terug te krijgen. Na indiening van een klaagschrift, wordt het klaagschrift veelal op een raadkamerzitting behandeld. De rechter beslist tijdens deze zitting of uw rijbewijs eerder terug mag worden gegeven aan u.

U dient er rekening mee te houden dat u na het overtreden van de Wegenverkeerswet strafrechtelijk zal worden vervolgd. Dit kan via een OM-afdoening, maar u kunt ook een dagvaarding ontvangen om te moeten verschijnen voor een rechter. Vanzelfsprekend staan wij u tijdens deze procedures ook bij.

De gevolgen van verkeersovertredingen gaan vaak gepaard met bestuursrechtelijke maatregelen. Het CVOM of de politie stuurt uw rijbewijs in een aantal gevallen door naar het CBR. Het CBR verplicht u dan om deel te nemen aan een cursus (bijvoorbeeld een LEMA, EMA, EMG etc.). Hier zitten vaak hoge kosten aan verbonden. Het CBR bepaalt uiteindelijk of u weer aan de eisen voldoet om aan het verkeer te mogen deelnemen. Ook gedurende dit bestuursrechtelijke traject staat Kennemer Advocaten u bij. Zo kunnen wij namens u een bezwaarschrift indienen tegen de verplichting om aan een cursus deel te nemen of kunnen wij bezwaar maken tegen de uitkomst van een cursus. Vanwege het feit dat het bezwaar tegen een besluit om deel te moeten nemen aan de cursus de werking van het besluit niet opschort (u moet dus deelnemen aan de cursus ook al gaat u in bezwaar), kunnen wij in bepaalde gevallen ook om opschortende werking van het besluit vragen bij een bestuursrechter (voorlopige voorziening). Wanneer dit verzoek wordt gehonoreerd, hoeft u tijdens de bezwaarfase niet deel te nemen aan de cursus.

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, neemt u dan contact op met Kennemer Advocaten. Wij zullen u dan van nadere informatie en een persoonlijk advies voorzien.

Over Kennemer Advocaten

Kennemer Advocaten is een jong en dynamisch kantoor dat zich in de stadskern van IJmuiden bevindt. Het team bestaat momenteel uit vier gedreven en gespecialiseerde advocaten, advocaat Louke Korfker, advocaat Diederik Klein, advocaat Kate Lans en advocaat Rob Groot. Lees hier meer over Kennemer Advocaten, het kantoor voor een ieder die op zoek is naar een advocaat in IJmuiden en omstreken.