Jeugdstraffen: Is uw kind in aanraking gekomen met Justitie? Lees meer over de strafrechtelijke afdoeningen voor jeugdigen

Is uw kind in aanraking gekomen met Justitie? Lees hieronder meer over de strafrechtelijke afdoeningen / jeugdstraffen voor jeugdigen.

Geen vervolging kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar kunnen niet worden vervolgd. In geval van een klein vergrijp zal de politie met de ouders van de jeugdige spreken. Ook kan de politie de minderjarige doorsturen naar Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg begeleidt de kinderen of verwijst ze door naar andere hulpverleners.

Halt

Jongeren vanaf 12 jaar, die lichte strafbare feiten plegen, kunnen naar Halt gestuurd worden. Via deze route krijgen jongeren een kans om de fout die ze hebben gemaakt recht te zetten. Als jongeren de Halt-straf goed uitvoeren, krijgen ze geen strafblad.

Taakstraf voor jongeren

Een taakstraf voor jongeren kan bestaan uit een werkstraf (onbetaalde arbeid), leerstraf (een leerproject) of een combinatie hiervan.

Jeugddetentie

Jongeren die veroordeeld worden tot een jeugddetentie komen in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie kan maximaal twee jaar duren voor jongeren van 16 of 17 jaar en voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal 1 jaar.

PIJ-maatregel

Sommige jongeren hebben intensieve behandeling en begeleiding nodig om herhaling van het misdrijf te voorkomen. Met een PIJ-maatregel kan een jongere in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst.

Een PIJ-maatregel duurt minimaal 3 jaar. De PIJ-maatregel kan worden verlengd tot maximaal 7 jaar. Gedurende het laatste jaar van de PIJ-maatregel mag de jongere onder voorwaarden naar buiten.

Nachtdetentie

Nachtdetentie is een vorm van voorlopige hechtenis. De jeugdige gaat overdag naar school en zitten buiten schooltijd en ’s nachts in een justitiële jeugdinrichting. Op die manier kunnen ze hun opleiding blijven volgen of hun werk blijven doen.

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)

Is opsluiting een te zware straf, maar een voorwaardelijke straf te licht? Dan kan de jongere een GBM krijgen. Een GBM bestaat uit een of meer trainingen of behandelingen. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop van de GBM.

Adolescentenstrafrecht voor jongeren van 16 tot 23 jaar

Sinds 1 april 2014 kunnen jongeren van 16 tot 23 jaar als minderjarige of als volwassene worden berecht. Dan geldt het adolescentenstrafrecht. Hierdoor kan de rechter meer rekening houden met de ontwikkeling van een jongere. Bij sommige jongeren is een harde aanpak nodig, andere hebben meer baat bij begeleiding, ook al zijn ze misschien ouder.

Jeugdreclassering

De jeugdreclassering voert toezicht en begeleiding uit bij jongeren en jongvolwassenen die volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente er verantwoordelijk voor dat er voldoende instellingen zijn die jeugdreclassering uitvoeren. Vanaf 2015 mogen alleen gecertificeerde instellingen jeugdreclassering uitvoeren.

Wenst u meer informatie over het jeugd(straf)recht. Neem dan vrijblijvend contact op met Kennemer Advocaten te IJmuiden.

Over Kennemer Advocaten

Kennemer Advocaten is een jong en dynamisch kantoor dat zich in de stadskern van IJmuiden bevindt. Het team bestaat momenteel uit vier gedreven en gespecialiseerde advocaten, advocaat Louke Korfker, advocaat Diederik Klein, advocaat Kate Lans en advocaat Rob Groot. Lees hier meer over Kennemer Advocaten, het kantoor voor een ieder die op zoek is naar een advocaat in IJmuiden en omstreken.