Gaat uw minderjarige kind niet naar school? Een ondertoezichtstelling kan volgen!

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig en moeten dus naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-niveau.

De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Middelbare scholen moeten ongeoorloofde afwezigheid van meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Basisscholen en praktijk- en speciaal onderwijs melden dit bij de gemeente. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door scholen.

De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt. Spijbelt een kind langer dan drie dagen, of regelmatig, of staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is.

Is er geen wettige reden, dan kan een proces-verbaal worden opgemaakt of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een boete wanneer de jongere niet naar school gaat. Jongeren kunnen ook een leerstraf of een taakstraf krijgen.

In het kader van de zogenaamde ‘combi-zittingen’ zal het ook mogelijk zijn om een kind wat veel spijbelt onder toezicht van Bureau Jeugdzorg te stellen. Het niet nakomen van de leerplicht alsmede de onder toezichtstelling zullen dan in één zitting worden behandeld.

Hebt u een kind wat problemen heeft met naar school gaan en/of dreigt een ondertoezichtstelling (of een uithuisplaatsing)? Neem dan contact op met Kennemer Advocaten te IJmuiden.

Over Kennemer Advocaten

Kennemer Advocaten is een jong en dynamisch kantoor dat zich in de stadskern van IJmuiden bevindt. Het team bestaat momenteel uit vier gedreven en gespecialiseerde advocaten, advocaat Louke Korfker, advocaat Diederik Klein, advocaat Kate Lans en advocaat Rob Groot. Lees hier meer over Kennemer Advocaten, het kantoor voor een ieder die op zoek is naar een advocaat in IJmuiden en omstreken.