Aangehouden! Wat nu? Hoe verloopt een strafzaak?

Wanneer u aangehouden bent in verband met een misdrijf, vraag dan vòòr verhoor altijd om een advocaat. De advocaat komt u kosteloos bezoeken en adviseren zodat u goed voorbereid een verklaring kunt afleggen.

Tijdens het verhoor mag u zich altijd beroepen op uw zwijgrecht. In bepaalde gevallen zal uw advocaat u adviseren dat het verstandig is om geen verklaring af te leggen.  Het kan voorkomen dat de verhorende politieagent druk op u uitoefent, wees daarop voorbereid. Indien u toch een verklaring aflegt,  lees dan na het verhoor goed uw eigen verklaring door voordat u deze ondertekent. Let op! U bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

Binnen zes uren na (voorgeleiding tot) aanhouding dient de Officier van Justitie te beslissen of u langer vastgehouden zult worden. Is er na zes uur hierover niets besloten dan moet u in vrijheid worden gesteld. Wanneer u langer vast moet blijven zitten wordt u in verzekering gesteld. De inverzekeringstelling duurt maximaal drie dagen en kan in uitzonderlijke gevallen met drie dagen worden verlengd. Het is echter ook mogelijk dat u (kort) na inverzekeringstelling wordt vrijgelaten. Indien u in verzekering wordt gesteld komt uw advocaat u (nogmaals) op het politiebureau bezoeken en adviseren.

Indien u na de inverzekeringstelling langer vast moet blijven zitten dan wordt u aan de rechter-commissaris voorgeleid. De rechter-commissaris zal toetsen of uw aanhouding en inverzekeringstelling rechtmatig zijn verlopen. Ook zal de rechter-commissaris beoordelen of er voldoende verdenking (ernstige bezwaren) tegen u bestaat op basis van het politiedossier en of er redenen (gronden) zijn om u in bewaring te stellen. De bewaring die de rechter-commissaris kan bevelen duurt maximaal 14 dagen en zal ten uitvoer worden gelegd in een huis van bewaring. Na de bewaringstermijn is het mogelijk dat u voor de Raadkamer (bestaande uit drie rechters) dient te verschijnen alwaar zal worden beslist over een eventuele verlenging van uw voorarrest, de gevangenhouding. Uw advocaat zal u in het huis van bewaring komen opzoeken en u gedurende het strafproces bijstaan.

Uw zaak kan op verschillende manieren worden voorgezet;

  • Sepot
  • Transtactievoorstel of strafbeschikking
  • JOM-/TOMzitting
  • Dagvaarding

Sepot 
Indien er onvoldoende bewijs is of u bent zelfs ten onrechte als verdachte aangemerkt, zal de officier van justitie uw zaak seponeren. Er kunnen ook andere redenen zijn om een zaak te seponeren.

Schadevergoeding 
Indien uw zaak wordt geseponeerd of indien uw zaak eindigt zonder straf of maatregel (bijvoorbeeld vrijspraak) hebt u recht op schadevergoeding. U kunt schadevergoeding krijgen voor de onterecht gezeten dagen, maar bijvoorbeeld ook voor advocaatkosten. Het verzoek tot schadevergoeding dient door een advocaat te worden ingediend en is kosteloos.

Transactievoorstel 
Als u wordt verdacht van een strafbaar feit dan  kan het Openbaar Ministerie of de politie u een transactievoorstel aanbieden. Het CJIB zorgt voor het versturen en innen van dit voorstel. Een transactievoorstel is geen opgelegde sanctie maar een voorstel tot betaling van een geldbedrag om te voorkomen dat u voor de rechter moet verschijnen. Indien u het volledige boetebedrag tijdig betaalt dan is de zaak daarmee afgedaan en hoeft u niet voor de rechter te verschijnen.

Bezwaar maken tegen een transactievoorstel is niet mogelijk. Indien u het niet eens bent met het voorstel dan kunt u dat laten blijken door de boete niet te betalen. Het CJIB draagt uw zaak dan over aan het Openbaar Ministerie waarna de Officier van Justitie bepaalt of de zaak aan de rechter wordt voorgelegd.

Strafbeschikking
Het Openbaar Ministerie mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, zonder tussenkomst van een rechter. Dit heet een OM-afdoening. De straf die het Openbaar Ministerie oplegt heet een strafbeschikking. Als aan u een strafbeschikking afgegeven wordt en u betaalt deze tijdig dan erkent u daarmee schuld. U kunt tegen een strafbeschikking in verzet. Dat kan schriftelijk of in persoon. Na instellen van verzet zal de Officier van Justitie beslissen om de zaak te seponeren of om de zaak aan de rechter voor te leggen.

TOM/JOM-zitting
In geval tegen u de verdenking van een kleiner vergrijp bestaat, kan het zo zijn dat u wordt opgeroepen voor een JOM- (jeugd) of TOM- (volwassenen) zitting. Deze zittingen bestaan uit een gesprek met de Officier van Justitie of een parketsecretaris. Vanaf de zijde van het Openbaar Ministerie zal een aanbod tot afdoening van de zaak worden gedaan. Dit aanbod kan een werkstraf, een leerstraf, een geldboete of een (voorwaardelijk) sepot betreffen. Wanneer u het aanbod tot afdoening accepteert, is de zaak daarmee afgedaan. Indien u het aanbod niet accepteert, zal uw zaak aan de rechtbank worden voorgelegd.

Dagvaarding ontvangen?
Het kan voorkomen dat u een dagvaarding ontvangt. Ook kan een dagvaarding aan u toegezonden worden. Op de dagvaarding staat waarvan u verdacht wordt en wanneer uw zaak door de rechtbank behandeld zal worden. Neem na ontvangst van een dagvaarding zo spoedig mogelijk contact op met uw advocaat. Uw advocaat zal zich bij het Openbaar Ministerie en de rechtbank kenbaar maken en voor u het dossier opvragen. Voorafgaand aan de zitting bereidt uw advocaat samen met u de zaak voor.

Politierechter/ Meervoudige kamer

Indien u voor de rechtbank dient te verschijnen dan wordt uw strafzaak behandeld door een politierechter of door een meervoudige kamer van de rechtbank. De politierechter behandelt uw zaak alleen en doet aan het einde van de zitting uitspraak. De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters. In zaken die door de meervoudige kamer worden behandeld volgt de uitspraak na twee weken.

Hoger beroep

Indien u zich niet kunt vinden in het vonnis van de politierechter of van de meervoudige kamer dan kunt u binnen twee weken na uitspraak in hoger beroep. Uw zaak zal dan worden behandeld door het gerechtshof. Indien u in hoger beroep wenst te gaan neem dan contact op met uw advocaat. Hij/zij kan dan hoger beroep voor u instellen. Ook wanneer u bij de politierechter of bij de meervoudige kamer van de rechtbank niet door een advocaat bent bijgestaan kunt u zich tot een advocaat wenden ten behoeve van uw verdediging bij het hof.

Strafblad
Het transactievoorstel en de strafbeschikking kunnen beide gevolgen hebben voor uw strafblad (Justitiële Documentatie). Bij een strafbeschikking wordt doorgaans een aantekening op het strafblad gemaakt indien iemand een misdrijf heeft gepleegd en/of wanneer de opgelegde boete meer dan € 100,- bedraagt.  Wanneer u door de rechtbank of het gerechtshof veroordeeld wordt dan zal daarvan een aantekening worden gemaakt op uw strafblad.

VOG aanvraag
Indien u voor een baan of ander doeleinde een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig hebt kan een veroordeling van een strafbaar feit in de weg staan aan de afgifte daarvan. Indien er sprake is van strafbare feiten waarvan u wordt verdacht of waarvoor u bent veroordeeld dat beoordeelt Dienst Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Voor verschillende functies kunnen verschillende strafbare feiten een probleem opleveren. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel van de VOG en vallen ze binnen de terugkijktermijn, dan wordt aan u geen VOG verstrekt.

Vragen? 
Hebt u vragen en/of opmerkingen over voornoemde onderwerpen? Neem vrijblijvend contact op met Kennemer Advocaten te IJmuiden.

 

Over Kennemer Advocaten

Kennemer Advocaten is een jong en dynamisch kantoor dat zich in de stadskern van IJmuiden bevindt. Het team bestaat momenteel uit vier gedreven en gespecialiseerde advocaten, advocaat Louke Korfker, advocaat Diederik Klein, advocaat Kate Lans en advocaat Rob Groot. Lees hier meer over Kennemer Advocaten, het kantoor voor een ieder die op zoek is naar een advocaat in IJmuiden en omstreken.