Rechtsgebieden

Strafrecht | Jeugd(straf)recht | Slachtofferzaken | Bestuursrecht | Contractenrecht | Personen- en familierecht

Strafrecht

Kennemer Advocaten is onder andere gespecialiseerd in het strafrecht. Wij staan u bij vanaf het moment dat u verdachte bent, dat u bent aangehouden, tijdens detentie en op zitting. Uiteraard voorzien wij u ook van advies indien u (nog) niet als verdachte bent aangemerkt maar u hierover wel vragen heeft.

Kennemer Advocaten behandelt strafzaken met betrekking tot onder andere:

 • Geweldsdelicten
 • Levensdelicten
 • Zedenzaken
 • Opium (drugs) zaken
 • Vermogensdelicten
 • Financiële strafzaken
 • Ontnemingszaken
 • Verkeersstrafzaken / rijden onder invloed (o.a. met betrekking tot het rijbewijs/CBR/CVOM)
 • CJIB-zaken
 • TBS
 • Mensenhandelzaken
 • Deelname aan een criminele organisatie
 • Overleverings- en uitleveringszaken
 • Weigering teruggave in beslag genomen zaken/goederen
 • Gratie verzoeken
 • Vorderingen tenuitvoerleggingen voorwaardelijke straffen (TUL)
 • Schadevergoeding na voorlopige hechtenis
 • Bezwaarschrift DNA-afname
 • Kantonzaken
 • OM- zaken (TOM zitting, strafbeschikking, transactie etc.)
 • Penitentiair/detentierecht (o.a. verlof, strafonderbrekingen, overplaatsingen, klachten binnen detentie)

Indien uw hulpvraag hierboven niet staat opgesomd neem dan contact op met een van de advocaten voor nadere informatie.

Meenemen naar intakegesprek

 • Legitimatiebewijs
 • Relevante documentatie/correspondentie/stukken
 • Indien van toepassing: dagvaarding/brief Officier van Justitie/brief Openbaar Ministerie

Financieel

Kennemer Advocaten behandelt zaken zowel op betalende basis als op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Hierover worden tijdens het eerste overleg met u afspraken gemaakt.

Jeugd(straf)recht

Bij Kennemer Advocaten kunnen jeugdigen terecht voor bijstand in strafzaken.

Op het moment dat jeugdigen verzeild raken in een strafzaak moet er snel een start gemaakt worden met de verdediging. Zeker wanneer een minderjarige vastzit op het politiebureau of in een huis van bewaring. Kinderen horen immers niet thuis in een penitentiaire inrichting. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met een gespecialiseerde advocaat jeugdstrafrecht wanneer uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit.

Ook wanneer er sprak is van een gesloten uithuisplaatsing van uw kind kunt contact opnemen met Kennemer Advocaten.

Meenemen naar intakegesprek

 • Legitimatiebewijs
 • Relevante documentatie/correspondentie/stukken
 • Indien van toepassing: dagvaarding/brief Officier van Justitie/brief Openbaar Ministerie

Financieel

Kennemer Advocaten behandelt zaken zowel op betalende basis als op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Hierover worden tijdens het eerste overleg met u afspraken gemaakt.

Slachtofferzaken

Indien u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit bent u bij Kennemer Advocaten aan het juiste adres. Mensen kunnen op verschillende manieren slachtoffer worden, zowel lichamelijk als emotioneel. Binnen ons kantoor ontfermen de gespecialiseerde advocaten zich over slachtoffers van misdrijven door juridische bijstand aan hen te verlenen in het strafproces tegen de verdachte (ook in hoger beroep).

Zaken waarin Kennemer Advocaten slachtoffers bijstaat zijn onder andere:

 • Geweldszaken
 • Zedenzaken
 • Vermogensdelicten
 • Mensenhandelzaken
 • Klachtprocedure (klachten Openbaar Ministerie, artikel 12 Sv procedure, procedure College Procureurs Generaal)

Naast morele steun, helpen wij u uiteraard ook bij het invullen van de voegingsformulieren, de begroting en de onderbouwing van uw schade. Er wordt nauw contact onderhouden met politie en justitie, uw dossier en overige processtukken worden opgevraagd en u kunt door ons worden bijgestaan tijdens een eventueel getuigenverhoor en het slachtoffergesprek met de Officier van Justitie/Advocaat-Generaal. Tevens bereiden wij u voor op uw spreekrecht en zijn wij aanwezig tijdens de zitting. Wanneer de zaak is beëindigd, bespreken wij ook het vonnis/arrest met u en eventueel nader te nemen (strafrechtelijke/civiele) stappen.

Mocht een verdachte niet worden vervolgd dan starten wij in overleg met u, een klachtprocedure op (de zogeheten artikel 12 Sv procedure). Dit zijn diensten die niet door Slachtofferhulp Nederland worden aangeboden.

Meenemen naar intakegesprek

 • Legitimatiebewijs
 • Relevante documentatie/correspondentie/stukken
 • Indien van toepassing de aangifte
 • Alle documenten die uw materiële en immateriële schade kunnen onderbouwen (bonnetjes, facturen, medische/deskundige verklaring, etc).

Financieel

Kennemer Advocaten behandelt zaken zowel op betalende basis als op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Hierover worden tijdens het eerste overleg met u afspraken gemaakt. Indien u slechts geadviseerd wil worden tijdens een gesprek over het doen van aangifte, wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

Bestuursrecht

Kennemer Advocaten behandelt ook algemene bestuursrechtelijke zaken zoals:

 • Zaken tegen de gemeente
 • UWV zaken(met betrekking tot uitkeringen)
 • CBR zaken (rijbewijs gerelateerde kwesties)
 • Wet Mulder/Wahv zaken
 • VOG zaken
 • Bezwaarschriftprocedures
 • Beroepsprocedures
 • Verzetprocedures
 • Voorlopige voorzieningen

Meenemen naar intakegesprek

 • Legitimatiebewijs
 • Relevante documentatie/correspondentie/stukken

Financieel

Kennemer Advocaten behandelt zaken zowel op betalende basis als op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Hierover worden tijdens het eerste overleg met u afspraken gemaakt.

Contractenrecht

Het  contractenrecht (overeenkomstenrecht) maakt deel uit van het verbintenissenrecht en is het deel van het recht dat ziet op overeenkomsten.

Contractenrecht houdt zich dan ook bezig met zaken als de inhoud, duur en de beëindiging van overeenkomsten. Voorbeelden van overeenkomsten zijn koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst.

Onder het contractenrecht vallen onder andere:

 • algemene voorwaarden
 • overeenkomsten opstellen
 • wanprestatie (tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst)
 • nietigheid van de overeenkomst
 • ontbinding overeenkomst
 • schadevergoeding
 • overeenkomst vernietigen
 • overige geschillen over contracten

Meenemen naar intakegesprek

 • Legitimatiebewijs
 • Relevante documentatie/correspondentie/stukken

Financieel

Kennemer Advocaten behandelt zaken zowel op betalende basis als op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Hierover worden tijdens het eerste overleg met u afspraken gemaakt.

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. U kunt hierbij denken aan afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding.  Ook beschermingsmaatregelen ten aanzien van kinderen worden ertoe gerekend.

Het personen- en familierecht is een breed rechtsgebied binnen het civiele recht en heeft te maken met het recht dat mensen persoonlijk betreft.

Professionele en gedegen juridische kennis op dit vakgebied is noodzakelijk om op dit gebied te kunnen adviseren en zonodig te procederen.  Een praktische oplossing zonder een langdurige en kostbare procedure verdient vaak de voorkeur, maar indien nodig dient een procedure niet geschuwd te worden.

Onder het personen- en familierecht worden bijvoorbeeld gerekend:

 • echtscheidingen
 • verbreking samenwoning (samenlevingscontracten)
 • alimentatie (vaststelling en/of wijziging van partner- en/of kinderalimentatie)
 • omgang- en gezagskwesties
 • boedelverdelingen
 • ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing kinderen

Meenemen naar intakegesprek

 • Legitimatiebewijs
 • Relevante documentatie/correspondentie/stukken

Financieel

Kennemer Advocaten behandelt zaken zowel op betalende basis als op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Hierover worden tijdens het eerste overleg met u afspraken gemaakt.

Over Kennemer Advocaten

Kennemer Advocaten is een jong en dynamisch kantoor dat zich in de stadskern van IJmuiden bevindt. Het team bestaat momenteel uit vier gedreven en gespecialiseerde advocaten, advocaat Louke Korfker, advocaat Diederik Klein, advocaat Kate Lans en advocaat Rob Groot. Lees hier meer over Kennemer Advocaten, het kantoor voor een ieder die op zoek is naar een advocaat in IJmuiden en omstreken.