Hebt u onterecht vastgezeten? U kunt verzoeken om schadevergoeding!

Hebt u onterecht vastgezeten? Was u verdachte en is uw strafzaak geseponeerd, bent u vrijgesproken of bent u ontslagen van alle rechtsvervolging? Neem dan contact met Kennemer Advocaten op om voor u een verzoek om schadevergoeding bij de rechtbank in te dienen. Het schadevergoedingsverzoek ziet op de door u in voorarrest gespendeerde dagen alsmede overige schade die door het voorarrest is veroorzaakt.

Sepot

Indien uw strafzaak geseponeerd is dan kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. Er bestaan verschillende redenen om een strafzaak te seponeren. Een overzicht van alle sepotgronden vindt u in de ‘aanwijzing sepotgronden van het openbaar ministerie‘.

Vrijspraak

Wanneer u van alle aan u ten laste gelegde feiten bent vrijgesproken is het ook mogelijk om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. De wet bepaalt dat de strafzaak moet eindigen zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd en zonder dat artikel 9a Sr (schuldig bevonden zonder strafoplegging) is toegepast.

Ontslag van alle rechtsvervolging

Ook kunt u aanspraak maken op schadevergoeding als u bent ontslagen van alle rechtsvervolging ten aanzien van alle feiten op de tenlastelegging. Ontslag van alle rechtsvervolging houdt in dat het tenlastegelegde feit wel wettig en overtuigend kan worden bewezen, maar dat u niet strafbaar bent.

Een dergelijk geval doet zich bijvoorbeeld voor wanneer is komen vast te staan dat u ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het delict of omdat u hebt gehandeld uit noodweer (zelfverdediging) of wanneer er sprake was van een andere straf- of schulduitsluitingsgrond.

Termijn indienen

Een verzoek tot schadevergoeding dient binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak of na de kennisgeving van het sepot te worden ingediend. Neem dan ook zo spoedig mogelijk contact met Kennemer Advocaten te IJmuiden op wanneer uw zaak is geseponeerd, indien u bent vrijgesproken of wanneer u ontslagen bent van alle rechtsvervolging.

Over Kennemer Advocaten

Kennemer Advocaten is een jong en dynamisch kantoor dat zich in de stadskern van IJmuiden bevindt. Het team bestaat momenteel uit vier gedreven en gespecialiseerde advocaten, advocaat Louke Korfker, advocaat Diederik Klein, advocaat Kate Lans en advocaat Rob Groot. Lees hier meer over Kennemer Advocaten, het kantoor voor een ieder die op zoek is naar een advocaat in IJmuiden en omstreken.